ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ FABRIKA
0 0
Գլխավոր Դրույթներ և Պայմաններ
Դրույթներ և Պայմաններ

Օնլայն խանութի դրույթները


fabrikastore.am կայքը նախատեսված է էլեկտրոնային կապի միջոցներով <<Fabrika>>-ից առևտուր իրականացնելու՝ ապրանքներ ձեռք բերելու/գնելու համար: fabrikastore.am կայքում ապրանքների գներն արտահայտված են ՀՀ ազգային արժույթով՝ ՀՀ դրամով:


 • Դուք հավաստիացնում եք, որ հադիսանում եք Ձեր բնակավայրի, տարածաշրջանի կամ համայնքի չափահաս անձնավորություն:

 • Դուք չեք կարող տարածել որևիցե համակարգչային վիրուս կամ կայքին հնարավոր վնաս հասցնող որևիցե գաղտնաբառ:

 • Դրույթներից շեղումը կամ խախտումը կհանգեցնի Ձեր սպասարկման միանգամայն կասեցմանը:

 • Մենք իրավասու ենք հրաժարվել սպասարկել ցանկացածի՝ ցանկացած պահի, ովքեր Սխալ  կամ ոչ լիարժեք ինֆորմացիա կտրամադրեն այնպիսի դաշտերում, ինչպիսիք են, օրինակ «Անուն, ազգանուն», «Առաքման հասցե» և <<Կրեդիտ քարտի համարը>>։Կայքից օգտվելու կարգը


Оգտվելով Կայքից՝ Օգտատերը տալիս է իր հավաստումն առ այն, որ՝


 • երրորդ անձանց չի թողնի օգտագործել իր հաշիվը, ինչպես նաև իր հաշիվը չի փոխանցի կամ որևէ կերպ հատկացնի ֆիզիկական և իրավաբանական այլ անձանց,

 • Չի՛ օգտագործի Կայքն այլ անձանց անհանգստություն պատճառելու նպատակով,

 • Չի՛ խախտի ցանցի բնականոն աշխատանքը,

 • Չի՛ փորձի որևէ կերպ վնասել Կայքը,

 • Համաձայնելով սույն դրույթների և պայմանների հետ՝ գիտակցում է, որ Կայքում ներկայացված ապրանքային նշանները Կայքի իրավատիրոջ սեփականությունն են, պետք է զերծ մնա դրանց անօրինական տարածումից։

   


  Ծառայության և գների փոփոխում


  Մենք իրավասու ենք կայքի տեսականու (կամ տեսականու որևէ մասի) արժեքները փոփոխելու կամ զեղչելու՝ առանց որևէ նախնական զգուշացման:

  Մենք փորձել ենք ապրանքի իրական գույնին մաքսիմալ մոտ նկարներով ներկայացնել ապրանքը կայքում:


  Սույն դրույթները և պայմանները սահմանում և կարգավորում են <<Fabrika>>-ի  կայքի միջոցով գնումներ կատարելու հետ կապված իրավահարաբերությունները: Այցելելով fabrikastore.am և օգտագործելով կայքի ցանկացած տեղեկատվություն կամ ներբեռնելով ցանկացած բովանդակություն,  Դուք՝  որպես օգտագործող կամ Հաճախորդ/Գնորդ սույնով հաստատում եք, որ ամբողջությամբ կարդացել եք սույն դրույթները և պայմանները: Մենք չենք կարող ստուգել Ձեր կողմից տրամադրված տվյալների, տեղեկատվության և հավաստիացումների ճշմարտացիությունը, ուստի սույն դրութների և պայմանների խախտման, ինչպես նաև Ձեր կողմից տրված տվյալների, հավաստիացումների և տեղեկատվության իսկության վերաբերյալ ամբողջ պատասխանատվությունը կրում եք Դուք: Վերոնշյալ դրույթների և պայմանների համաձայն <<Fabrika>>-ն իր հաճախորդներին առաջարկում է fabrikastore.am կայքի միջոցով կատարել գնումներ և պարտավորվում գնված ապրանքներն առաքել՝ համաձայն առաքման պայմանների: Հաճախորդը սույնով հաստատում է, որ պատասխանատվություն է կրում իր անձնական հաշիվների վրա մուտքագրված գումարների ծագման օրինականության համար, ուստի այդ կապակցությամբ առաջացած  խնդիրների արդյունքում «Fabrika»-ին պատճառված  վնասի դեպքում Հաճախորդը/Գնորդը պարտավորվում է փոխհատուցել այն ամբողջ ծավալով:

  Համաձայն ՀՀ առեվտրի եվ ծառայությունների մասին օրենքի՝

  https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=67148